סמוכה אליהו

נולד בבגדאד בשנת 1920.
חבר בתנועת החלוץ.
באוקטובר 1949נעצר באשמת הפגנה נגד ראש הקהילה ונידון לשנתיים מאסר.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

סמוכה אליהו