עובדיה מאיר

נולד בבגדאד בשנת 1927.
במרס 1968 נידון לחמש שנות מאסר והגליה באשמת ריגול לטובת מדינת ישראל.
באוקטובר 1973 עלה דרך איראן.

עובדיה מאיר