top of page

עוזר יובל

נולד בבגדאד בשנת 1929.
בוגר סמינר י"א, הדריך נוער, חבר ועדת דפוס.

חבר בזרוע ההגנה, עסק ברישום עולים במבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1951 עלה ארצה במסגרת שלילת הנתינות.
השתתף בסמינר למורים, עבד בעיריית תל אביב כסגן מנהל מחלקת מקרקעין עד פרישתו לגמלאות.

עוזר יובל
bottom of page