עולמי לוי רחמים

נולד בחילה בשנת 1931.
הצטרף לתנועת החלוץ והשתתף בסמינר שהתקיים בבגדאד ובסמינר בארביל.
הדריך וריכז את סניף חולדה.

השתתף בהקמת סניף נגבה.
בשנת 1949 עלה דרך פרס.
הצטרף לקיבוץ מעוז חיים ולאחר מכן לקיבוץ פלמחים.
לפני פרישתו לגמלאות עבד כמנהל לשכת המס בעיר נצרת.

עולמי לוי רחמים