top of page

צורף אריאל

נולד בבגדד בשנת 1926.

הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1943. השתתף בסמינר מדריכים והדריך קבוצות.

הצטרף גם לשורות ההגנה.

בשנת 1949 עלה ארצה דרך כרכוך ומשם לעבר פרס.

שרת בצה"ל כמפקד מחלקה של הנח'ל בקיבוץ דגניה א'.

קיבל הסמכה בהוראה ועסק בחינוך מיוחד, וכן כמורה בשפה הערבית.

לאחר פרישתו עבד 13 שנים במרכז למידע תקשורתי "יפעת".http:///Guides-and-activists2/%D7%90%D7%92%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA

צורף אריאל
bottom of page