צחייק אדמונד

נולד בבגדאד בשנת 1926.
עבד בפקידות כללית.
בזרוע ההגנה היה מפקד אזור, מדריך נשק למדריכים.
החזיק סליק נשק בביתו.
עסק ברישום עולים במבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1950 עלה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
 

צחייק אדמונד