top of page

צ'יטיאט דוד (אבו-סמי)

נולד בבגדאד בשנת 1911.
עורך דין ומזכיר הקהילה היהודית בבצרה.
עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל נעצר לשנה וחצי באשמת פעילות ציונית.
באפריל 1951 עלה ארצה.

התנדב ועסק בפעילות ציבורית, היה מנהל חשבונות ראשי של תנובה.

צ'יטיאט דוד (אבו-סמי)
bottom of page