קופיט ישראל - קיבוץ נען

תקופת הפעילות: מאפריל עד יולי 1943, ומאוקטובר עד דצמבר 1945.
תחום הפעילות: חינוך.

קופיט ישראל - קיבוץ נען