קרגולה (צרף) הילה

נולדה בבצרה בשנת 1925.
השתתפה בסמינר מדריכים, הדריכה קבוצות.

חברה בוועדת עליה ובזרוע ההגנה.

סייעה בהעברת נשק לסליקים.
בשנת 1950 עלתה ארצה.

קרגולה (צרף) הילה