top of page

קרגולה (צרף) הילה

נולדה בבצרה בשנת 1925.
השתתפה בסמינר מדריכים, הדריכה קבוצות.

חברה בוועדת עליה ובזרוע ההגנה.

סייעה בהעברת נשק לסליקים.
בשנת 1950 עלתה ארצה.

קרגולה (צרף) הילה
bottom of page