שבתאי נעים

נולד בכרכוך בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1949 נעצר באשמת השתייכות לארגון ציוני ונידון לשלוש שנות מאסר.
ביוני 1952 עלה עלה במסגרת שלילת הנתינות.

שבתאי נעים