top of page

שבתאי ששון (שם טוב) יואל

נולד במוצל בשנת 1932.
הצטרף לתנועת החלוץ, בשנת 1946, השתתף בסמינר השני, הדריך קבוצות נוער ומבוגרים.
עסק בריכוז הסניף, בביתו החזיק את הסליק של הספרייה, אחסן עולים בביתו.
בשנת 1950 עלה דרך כרכוך - פרס.
עבר קורס הוראה, ולימד מספר שנים.
התגייס לצבא כאלחוטאי מוטס בחיל האוויר, השתחרר בדרגת סרן.
בשנת 1956 הצטרף למפעל פרי-אור והגיע לתפקיד מנהל בית האריזה.
בשנת 1985 נהרג בתאונת דרכים.

שבתאי ששון (שם טוב) יואל
bottom of page