top of page

שוחט אדוארד

נולד בבגדאד בשנת 1916.
בוגר משפטים וכלכלה.
עסק במסחר.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ, בוגר אחד הסמינרים הראשונים.
הדריך בתנועת החלוץ ובזרוע ההגנה.
בשנת 1951 עלה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
היה עורך דין עצמאי.
נפטר בשנת 2003.
 

שוחט אדוארד
bottom of page