top of page

שטרק (קלו) אהובה

נולדה בארביל בשנת 1936.
השתתפה בסמינר למדריכים במוצול, הדריכה נוער וחברה בוועדת תרבות.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
עסקה בהוראה עד לפרישתה לגמלאות בשנת 2001.

שטרק (קלו) אהובה
bottom of page