top of page

שינה נחמן

נולד בבגדאד בשנת 1922.
סיים סמינר ג', שימש יו"ר מועצת הסניף בבגדאד.

חבר המזכירות הארצית.
תפקד כמקשר בין "התנועה" לזרוע ההגנה, סייע באכסון עולים ולטיפול ביציאתם לדרך.
בשנת 1947 עלה בטיסה ישירה מבגדאד בדרכון מזויף.
פעל לקליטת עולים מעיראק מטעם הסוכנות, ריכז את לשכת הקשר הבבלית בקיבוץ המאוחד,
מילא תפקיד חשב חברת תה"ל.

שינה נחמן
bottom of page