שלם רוני

נולד בשנת 1930.
היה מרכז ומדריך בסניף משגב עם (בכרי) ופעל להברחת עולים לפרס.
עלה ארצה דרך פרס בשנת 1950.
בארץ היה אחראי לקבלת החולים במרפאות בית חולים תל השומר.

שלם רוני