top of page

שעשוע אבנר

נולד בבגדאד בשנת 1925.

ממייסדי "אגודת נוער ההצלה".
סיים סמינר ב' והדריך, היה חבר בזרוע ההגנה, ריכז ועדת עליה.
בשנת 1947 עלה במשאית של תחנת השידור הבריטית דרך רבת עמון, בדרכו לארץ נתפס וישב בבית סוהר בבגדאד.
למד ראיית חשבון, עבד כרואה חשבון של אגף המכס והמע"מ, לאחר פרישתו עבד כרואה חשבון עצמאי.
מילא תפקיד של רואה חשבון במרכז מורשת יהדות בבל בהתנדבות.
נפטר בשנת 2005.

שעשוע אבנר
bottom of page