top of page

תגר יהודה

נולד בירושלים בשנת 1923.
היה שליח מטעם המוסדות בארץ לעיראק.
במאי 1951 נתפס ע"י המשטרה ונידון לעשר שנות מאסר באשמת "הנהגת הכנופיה הציונית".
בשנת 1960 שוחרר עקב השינוי במשטר בעיראק.

תגר יהודה
bottom of page