top of page

(אברהם כרמלה (כרמלית

נולדה בכרכוך בשנת 1932.
השתתפה בסמינר מדריכים שהתקיים בארביל, ריכזה ועדת תרבות.
הייתה חברת מזכירות הסניף וחברה בוועדת הארגון.
אכסנה בביתה עולים.
מנהלת חשבונות בבנק, בעלת זכות חתימה.

(אברהם כרמלה (כרמלית
bottom of page