top of page

(אזר דייזי (רעיה

נולדה בבגדאד בשנת 1929.
בשנת 1943 החלה פעילותה בתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר ה', הדריכה קבוצות נוער.
השתתפה בקורס עזרה ראשונה ואימון בזרוע ההגנה.
בשנת 1949 עלתה דרך פרס.
הצטרפה לקיבוץ קדמה.
בשנת 1951 התגייסה לצה"ל.
עסקה כמזכירה בכירה בעיריית רמת גן.

(אזר דייזי (רעיה
bottom of page