top of page

(אליהו (בלה) יואב (מורד

נולד בארביל בשנת 1928.
בשנת 1948 השתתף בסמינר מדריכים שהתקיים בארביל, הדריך קבוצות נוער, ריכז ועדת עליה, מהראשונים שעברו אימון בנשק.
בשנת 1950 עלה ארצה.
שמש כמדריך נוער בבאר יעקב, לאחר מכן עבר לבית שאן ולבסוף מילא תפקיד מנהל לשכת העבודה בבית שאן עד לפרישתו לגמלאות.

(אליהו (בלה) יואב (מורד
bottom of page