top of page

(בהרי (חרדון) לילי (פנינה

נולדה בבצרה בשנת 1930.
השתתפה בסמינר מדריכים בבצרה, הדריכה קבוצות בסניף, חברה בוועדת עליה ותרבות.
החזיקה בביתה סליק נשק.
בשנת 1950 עלתה דרך פרס.

(בהרי (חרדון) לילי (פנינה
bottom of page