top of page

(ברי משה (שניאור

נולד בארביל בשנת 1927.
בשנת 1946 השתתף בסמינר מדריכים במוצול.
הדריך קבוצות נוער, השתתף בישיבת המרכז השישי מטעם הסניף.
ביתו שימש כאחד המרכזים של פעילות המחתרת.
בשנת 1950 עלה ארצה.
סיים ראיית חשבון בשנת 1961, מילא תפקיד מבקר עיריות הרצליה ובת ים וכן מפקח מס הכנסה וחבר מועצת הפועלים ברמת גן.
נפטר בשנת 2003.

(ברי משה (שניאור
bottom of page