top of page

(גולני גדעון (סלמאן

נולד בבגדאד בשנת 1925.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ, בוגר סמינר א', הדריך קבוצות מבוגרים, מראשוני המצטרפים לזרוע ההגנה, בה הדריך בנשק.
עסק ברכש נשק, אחראי על הסליקים הראשונים.
חבר ועדת עליה, עסק בריכוז עולים והיה בקשר עם המבריחים.
בשנת עלה בדרך בלתי לגאלית.
הצטרף לקיבוץ בארי וריכז את לשכת הקשר הבבלית בקיבוץ המאוחד.
בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ושני ושלישי בטכניון.
השתלם בארה"ב והגיע לפרופסורה. הדריך באוניברסיטאות בארה"ב ובמזרח הרחוק.
התמחה בתכנון ערים חדשות וחללים תת קרקעיים, חיבר 21 ספרים.
נפטר בשנת 1999.

(גולני גדעון (סלמאן
bottom of page