top of page

(דורי (דרוויש) כדורי (שומרון

נולד בבגדאד בשנת 1924.
בוגר סמינר מדריכים ה', הדריך קבוצות של נערים עובדים.
הצטרף לזרוע ההגנה והשתתף באחת העמדות כשהוכרז מצב הכן.
בביתו התאכסנו עולים ערב יציאתם בדרך בלתי לגאלית.
בשנת 1951 עלה ארצה.
היה עצמאי עד שנת 1999.

(דורי (דרוויש) כדורי (שומרון
bottom of page