top of page

(דנגור מאיר (יהונתן

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בוגר סמינר ד', הדריך קבוצות נוער, חבר ועדת מערכת ובעיקר הדפסת חומר, רכז סניפים בצפון, ולאחר מכן בדרום.
הצטרף לזרוע ההגנה, מילא תפקיד מפקד אזור.
בשנים 1949- 1950 פעל בארגון העליה הבלתי לגאלית בבצרה ובעבדאן, ולאחר מכן עלה ארצה.
משנת 1951 עד 1999 עבד בשרותי הביטחון, ולאחר פרישתו המשיך לעבוד בהתנדבות.

(דנגור מאיר (יהונתן
bottom of page