top of page

(דניאלי נחמן (עבודי אברהם

נולד בעיר כרכוך בשנת 1931.

היה מדריך וחבר ב"שורה" בסניף מקורות (כרכוך).
ריכז את הטיפול באסירי ציון בעיראק (קישר ביניהם ובין משפחותיהם וטיפל בענייניהם).
עלה לארץ בשנת 1951 דרך כרכוך-סלימניה-פרס.
בארץ היה פעיל בארגון אסירי ציון, יזם ויסד את עמותת יוצאי קהילת כרכוך בישראל והיה המזכיר שלה.
עבר סמינר מורים בירושלים, עבד במשרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.

עבד בבנק הפועלים ולאחר מכן כעצמאי וכאיש עסקים.

(דניאלי נחמן (עבודי אברהם
bottom of page