top of page

(דרויש (בכור) סועד (פנינה

נולדה בעמרה בשנת 1932.
השתתפה בסמינר מדריכים בבגדאד, הדריכה קבוצות נוער.
החזיקה סליק של חומר בביתה.
סייעה בלימוד עזרה ראשונה.
עבדה בתור אחות בבית חולים.
בשנת 1951 עלתה בעלייה בלתי לגאלית דרך פרס.
עברה קורסים למטפלות מוסמכות, עבדה במעונות לילדים וטיפול בקשישים. במשך 20 שנה עד לפרישתה עבדה בבית אבות משען.

(דרויש (בכור) סועד (פנינה
bottom of page