top of page

(הראלי (מצלאוי) זבולון (יוסף

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בשנת 1943 הצטרף לתנועת החלוץ.
בוגר סמינר ד', הדריך קבוצות נוער ומבוגרים, מילא תפקיד מזכיר החלוץ הצעיר, ורכז ועדת ארגון וספורט.
בזרוע ההגנה היה מפקד אזור ובביתו החזיק סליק נשק.
בשנת 1948 שימש מזכיר מועצת הסניף בבגדד.

בשנת 1949 עלה בדרך בלתי לגאלית דרך ח'נקין-קצר – שירין.
הצטרף לקיבוץ, כיהן כיו"ר לשכת הקשר הבבלית וכן כמזכיר פנים בקיבוץ פלמחים.
היה מנהל לשכת שר התחבורה וכן מנהל מחוז דן של קופ"ח כללית.
בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה.
משמש כיו"ר ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק וכן חבר הועד המנהל של מרכז מורשת יהדות בבל.

(הראלי (מצלאוי) זבולון (יוסף
bottom of page