top of page

(ויינשטיין ( יצחק וג'י) נרקיס (עליזה

נולדה בארביל בשנת 1928.
השתתפה בסמינר מדריכים והדריכה קבוצות.
למדה בבית ספר לאחיות בארביל.
שמשה אחות במרפאה הממשלתית.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
היתה אחות בקופת חולים בטבריה, ואחות אחראית במחלקת ילדים בבית חולים רמב"ם.
נפטרה בשנת 1967.

(ויינשטיין ( יצחק וג'י) נרקיס (עליזה
bottom of page