top of page

(זליכה אברהם (נפתלי

נולד בבצרה בשנת 1927.
הצטרף לתנועת החלוץ בבצרה, השתתף בסמינר הראשון, הדריך קבוצות נוער.
בשנת 1945 הצטרף לזרוע ההגנה והשתתף בקורס המדריכים הראשון.
היה מפקד זרוע ההגנה בבצרה.
בשנת 1948 עלה בדרכון מזויף.
למד מינהל ציבורי ועבד בביטוח הלאומי. לפני פרישתו היה סגן מנהל סניף ומנהל מחלקת גמלאות.

(זליכה אברהם (נפתלי
bottom of page