top of page

(זמיר (בלבול) ששון (עזרא

נולד בבגדאד בשנת 1930.
הצטרף לתנועת החלוץ והיה מדריך נוער.
בשנת 1951 עלה ארצה.
למד ראיית חשבון באוניברסיטה והיה שותף במשרד רואי חשבון.

(זמיר (בלבול) ששון (עזרא
bottom of page