top of page

(חגי משה (עוזי

נולד בארביל בשנת 1932.
בשנת 1946 השתתף בסמינר למדריכים במוצול.
הדריך קבוצת מדריכים וקבוצות נוער, ריכז ועדת תרבות, מילא תפקידים מרכזיים בסניף.
בשנת 1949 עלה דרך ח’נקין - פרס.
הצטרף לגרעין הכשרה בקיבוץ דורות, למשך שנה אחת.
חבר קיבוץ בארי. חבר בקיבוץ יגור בו קבע את מגוריו.
למד בסמינר תנועתי, וכן הנדסת ייצור, כלכלה ומנהל עסקים.
עבד בפלחה, עוסק בבדיקת פרויקטים במפעל לגין של הקיבוץ.

(חגי משה (עוזי
bottom of page