top of page

(חונגה כרמלית (מרסל

נולדה במוצול בשנת 1930.
סיימה את ביה"ס התיכון.
בשנת 1947הצטרפה לתנועת החלוץ והשתתפה בסמינר והדריכה.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
התגייסה למשטרה ושרתה במחלקה לחקירות נוער.

(חונגה כרמלית (מרסל
bottom of page