top of page

(חיים (מירמי) לוטפי (דוד

נולד בעיר כרכוך בשנת 1931.
היה חבר בתנועה ומדריך ב"שורה" בסניף מקורות (כרכוך).
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
השכלתו תיכונית, בארץ עבד בתחנת כוח של חברת החשמל.

(חיים (מירמי) לוטפי (דוד
bottom of page