(חייקה ציון (אליעזר

נולד בשנת 1929.
היה מדריך בסניף חניתה (חאנקין) ופעל בענייני העפלה דרך חאנקין לפרס בשנת 1949.
בארץ עבד בקופת חולים.

השכלתו תיכונית חלקית.

(חייקה ציון (אליעזר