top of page

(יצחק "דן" גיל (קרגולה

נולד בבצרה בשנת 1927.
עבד כגזבר בבית ספר קהילתי-יהודי, שהיה הבסיס לצמיחת התנועה הציונית בבצרה.
הצטרף לתנועת החלוץ ו-"השורה" ב-1942, והיה בין הפעילים הבולטים בפעילות התנועה בבצרה.
עיקר פעילותו הייתה בארגון העלייה לארץ ישראל, בדרך של הברחה באמצעות סירות דרך הנהר שט-אל-ערב עד לאיראן.
ב-1949 נתפס על ידי המשטרה העיראקית במהלך פעילותו, נכלא ואף עונה בכלא בגדד.

ב-1950 שוחרר מהכלא באמצעות שוחד וברח לאיראן, ומשם עלה לארץ.
התגורר עם משפחתו ברעננה ועבד עד יציאתו לגמלאות

אחר כך כמתנדב במשרד ראש הממשלה.

נפטר ב-2005.

(יצחק "דן" גיל (קרגולה
bottom of page