top of page

(כהן גלעד (ניסים

נולד בבגדאד בשנת 1927.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1943, בוגר סמינר ד'.

בשנת 1945 הדריך קבוצות מבוגרים, ריכז את ועדת הסניפים וועדת העלייה.
בביתו אוכסנה ספרית המחתרת.
בזרוע ההגנה שימש בתפקיד סגן מפקד עמדה.
בשנת 1950 עלה ארצה דרך פרס.
סיים תואר ראשון בכלכלה.
עבד בשרותי הביטחון, במנהל הרכב הממשלתי, חשב במנהל הדלק, סמנכ"ל לכספים בחברת תשתיות נפט ואנרגיה.

(כהן גלעד (ניסים
bottom of page