(לוי נסים (צבי

נולד בשנת 1928.
היה מדריך, אחראי לעזרה ראשונה, מפקד הדרכה ומפקד איזורים ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע "עזרא ונחמיה".
השכלתו תיכונית + שנתיים.
פעל באחסון עולים בבצרה בדרך בלתי לגאלית לפני עלייתו.
בארץ היה מנהל חשבונות בחברת "אופיר-שירות נסיעות ותיירות".

(לוי נסים (צבי