top of page

(לוי נסים (צבי

נולד בשנת 1928.
היה מדריך, אחראי לעזרה ראשונה, מפקד הדרכה ומפקד איזורים ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע "עזרא ונחמיה".
השכלתו תיכונית + שנתיים.
פעל באחסון עולים בבצרה בדרך בלתי לגאלית לפני עלייתו.
בארץ היה מנהל חשבונות בחברת "אופיר-שירות נסיעות ותיירות".

(לוי נסים (צבי
bottom of page