top of page

(לניאדו אלבר עזרא (יגאל

נולד בשנת 1929.

למד בסמינר במוצול בשנת 1947.
היה מדריך בסניף טבריה (מוצול), ריכז את ועדת התרבות וחבר מרכז.
פעל בארגון עליית יהודי מוצול וצפון עיראק.
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע "עזרא ונחמיה".
רכש השכלה תיכונית ובסמינר המורים.
בארץ עבד בהנהלה המרכזית של הבנק הערבי-ישראלי בחיפה.

(לניאדו אלבר עזרא (יגאל
bottom of page