top of page

(מאור ששון (גד

נולד בעיר בצרה בשנת 1927.
היה מדריך בתנועה וחבר ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1949 דרך פרס.
יש לו תואר אקדמי BSC בכלכלה וסטטיסטיקה.
היה רכז ענף ביקורת חשבונות במשרד האוצר.

(מאור ששון (גד
bottom of page