top of page

(מזרחי רגינה (נירה

נולדה בארביל בשנת 1934.
סיימה סמינר מדריכים, שמשה כמדריכת נוער בסניף אלונים.
בשנת 1950 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.
למדה בבית הספר לאחיות בבית החולים קפלן.
שרתה בצה"ל כאחראית מרפאה צבאית.
עבדה כאחות בבתי חולים, ולאחר מכן כאחות אחראית במרפאת ילדים.

(מזרחי רגינה (נירה
bottom of page