top of page

(מזרחי רוני (עבודי

נולד בבגדאד בשנת 1932.
בוגר הסמינר האחרון (י"ב), הדריך קבוצות בוגרים, חבר ועדת אסירים, מערכת, דפוס וועדת ארגון.
בשנת 1951 עלה ארצה.
בוגר מינהל רפואי באוניברסיטת בן גוריון, כיהן בתפקיד מנהל מרכז רפואי יוספטל באילת ולאחר מכן
מנהל מחוז ירושלים בקופת חולים הכללית, עד לפרשתו לגמלאות.

(מזרחי רוני (עבודי
bottom of page