top of page

(סאינה יהודה (אריה

נולד בארביל בשנת 1931.
השתתף בסמינר במוצול, הדריך קבוצות נוער.
פעל ברישום עולים בארביל.
בשנת 1951 עלה ארצה.
למד הנהלת חשבונות ושימש כמנהל מחלקת גבייה בעיריית חולון עד לפרישתו לגמלאות.
 

(סאינה יהודה (אריה
bottom of page