top of page

(סוירי מנחם (יצחק

נולד בשנת 1926 בעיר בצרה.
היה חבר ועדת העליה, מדריך בתנועה ומדריך ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1950 דרך פרס.
השכלתו משפטית, עבד כעו"ד וכרשם בבית המשפט.

(סוירי מנחם (יצחק
bottom of page