top of page

(סייג יצחק (חוגי

נולד בכות בשנת 1925.
ריכז את סניף כות "כנרת", עבר לבגדאד סיים סמינר ז', ושימש כמדריך נוער.
פעל כאלחוטאי מנובמבר 1947 עד עלייתו ארצה.

היה חבר בזרוע ההגנה ואכסן עולים בביתו.
בשנת 1951 עלה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
השתתף בקורסים להנהלת חשבונות, עבד במשרד הביטחון במחלקת משכורות.

היה חשב משרד הביטחון בדרום אפריקה, בשנת 1990 פרש לגמלאות בתור ראש מערכת שכר במשרד הביטחון.

(סייג יצחק (חוגי
bottom of page