top of page

(סמנטוב ציון (ירוחם

נולד בבגדאד בשנת 1918.
עבד כפקיד בבית מסחר.
אחד המדריכים הוותיקים.
בשנת 1945 העפיל בראש קבוצה לארץ דרך קמישלי-חלב-דמשק.

הצטרף לקיבוץ נען.
עבר השתלמויות בשפה העברית והערבית הספרותית.
עבד במשרד התקשורת בהנהלת חשבונות עד לפרישתו לגמלאות.

(סמנטוב ציון (ירוחם
bottom of page