(סעד (סעאת) אברהם (אלימלך

נולד בבגדאד בשנת 1923.
בוגר סמינר ה', חבר ועדת הארגון, חבר המזכירות המצומצמת של סניף בגדאד.
הצטרף לזרוע ההגנה.
בשנת 1950 עלה בעקבות המשבר דרך כרכוך – פרס, בהיותו אחראי על המשלוח.
היה חשב כללי בחברה פרטית.
נפטר בשנת 2002.

(סעד (סעאת) אברהם (אלימלך