top of page

(עוזר ג'מיל (איתן

נולד בבגדאד בשנת 1926.
מדריך ומפקד בזרוע ההגנה.
בשנת 1949 עלה דרך פרס.
עבד במרכזת הטלפונים בתל אביב ולאחר מכן היה מורה נהיגה.
עסק במוזיקה ועמד בראש קבוצה של נגנים שנגנו בעיראק ובארץ.
נפטר בשנת 1974.

(עוזר ג'מיל (איתן
bottom of page