top of page

(עילם חיים (יחזקאל מועלם

נולד בבגדד בשנת 1931.

הצטרף לתנועת החלוץ, בשנת 1949 השתתף בסמינר "יוד", הדריך קבוצות נוער.

מילא תפקיד חבר בועדת מערכת, עסק בשכפול חומר תנועתי בסליק שבבית הכנסת "חכם יחזקאל". היה חבר מרכז, החזיק סליק נשק בביתו.

עלה בדרך בלתי לגאלית דרך פרס בשנת 1950.

שירת בצבא כמ"מ ב"גולני".
בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה וסטטיסטיקה, השתלם בארה"ב בנושא כלכלת תחבורה.
מילא תפקיד סמנכ"ל כלכלה ותיכנון במע"צ. בין היתר היה שותף ליזום סלילת כבוש חוצה
ישראל, השתתף בצוות שניהל מו"מ עם ירדן בנושא תחבורה.

בשנת 1997 פרש לגמלאות.
נפטר בשנת 2004.

(עילם חיים (יחזקאל מועלם
bottom of page