top of page

(פנחס חנינא (גיורא

נולד בארביל בשנת 1917.
שימש כמורה בבית ספר ממשלתי.
היה ממייסדי תנועת החלוץ בארביל, בשנת 1946 היה המרכז הראשון של הסניף.
גייס צעירים לתנועת החלוץ ולימד אותם מושגים בסיסיים בשפה העברית.
בשנת 1951 עלה ארצה.
התחיל ללמד במעברות, לאחר מכן לימד בבית הספר לוחמי הגטאות בקריית אתא.
הקים וניהל את בית הספר גיורא בטירת הכרמל שנקרא על שמו המחתרתי.
נפטר בשנת 1983.

(פנחס חנינא (גיורא
bottom of page